sem-link

我係xx酒店系二年級學生,我好開心可以係xx度讀書。首先,我想講下呢度既老師,佢地真係好好,又有heart,除左用心講解課堂既知識外,仲會好虛心咁教我地做assignment。上堂氣氛超好,我地成班同學仔都超開心,同老師關係又超好。中學果時我完全唔會發問問題,而家係會同老師有交流有溝通。我真係覺得課堂氣氛好緊要,開心先至想返學,想返學先學到野。仲有,xx既課堂有好多practical,唔係淨係死讀書,係活學活用架。